Skador inom Friidrott

Skador i friidrott
Friidrott handlar ofta om explosivitet. Det finns också grenar där kondition och teknik är desto viktigare. Oavsett friidrottsgren är risken för skador stor. Det man kan se är att få barn skadas men att skaderisken ökar i tonåren. Faktorer som påverkar negativt är bland annat högre hastigheter och mer prestige. När det blir högre hastigheter och högre krav ökar också risken för diverse skador.

Vanliga skador
Ledskador är väldigt vanliga inom friidrott. Det beror på att dom två vanligaste sätten att skada sig på i friidrott är först 1) fall och sedan 2) överbelastningar. Tre exempel på akuta överbelastningar är sträckskador, vrickning av knä och översträckning. Just knäskador är väldigt vanligt bland friidrottare – ett sätt att avlasta och ge stöd till ett knä är att använda knäskydd. Det förhindrar skador.

Studier har visat att skador på knä och underben står för ungefär en fjärdedel av alla skador på svenska friidrottare. Många skador som uppstår beror på en tidigare skada. Det finns tyvärr ingen universell lösning som förhindrar skador eftersom alla skador beror på antingen inre faktorer eller yttre omständigheter. Det handlar om fysiska egenskaper och till exempel om banunderlag.  

Förhindra skador
Friidrott är en ansträngande och påfrestande idrott. Bästa sättet att förhindra skador är vila och återhämtning. Om en skada ändå uppstår är det viktigt att den behandlas och rehabiliteras optimalt. Något som hjälpt många idrottare bli kvitt sina skador genom åren är rehabprodukter. Framför allt knästöd. Kolla gärna med en fysioterapeut eller naprapat om produkter som kan hjälpa dig.
Svenska Friidrottsförbundet är medvetna om skaderisken och arbetar aktivt för att minska andelen skador. Man har bland annat tagit hjälp av forskare på universitet som försöker hitta anledningar till skador och lösningar på vad man kan göra för att skador ska bli färre. Skador kan bland annat bero på underlag men tyvärr är det inte så enkelt eftersom det också är högst individuellt.